תמונות

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

תמונות במלחמה

תמונות לאחר המלחמה

תמונות מימינו

מחזור 1965