הלל ברוסטין מחזור 62

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

בחרנו להעלות את הספר של הלל ברוסטין לאתר של פלס"ר שלנו,

משום שהוא מתאר בין השאר, את השתלשלות הקמה והתחדשות פלס"ר 7,

שפורקה לאחר מלחמת קדש ( סיני).  – הוקמה מחדש ע"י מגד גד' 82 גורודיש,

כמח' סיור גדודית,  והפכה במהלך שנות השישים המוקדמות לפלוגת סיור חטיבתית של חט' 7.

בספר מתאר הילל אל שלושת המלחמות שעבר כלוחם בסיירת חטיבתית של חט' 200 בעבר ( ששת הימים / יום כיפור / שלום הגליל ) בלחימה קלאסית של עבודת סיירת שריון.