כפר מנחם 40 שנה למלחמה

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

כפר מנחם 40 שנה למלחמה