יובל למלחמת ששת הימים – ארוע בארי

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

יובל למלחמת ששת הימים