פלסר 7, לוחמי ששת הימים
לוגו פלס"ר 7

הלוי יעקב ז"ל

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

נפטר ב 7/4/2012

נקבר בבית העלמין