שלחו לנו חומרים

לזכרם ולכבודנו
האתר הוקם על ידי צוות מחיילי הפלוגה, במטרה לזכור ולהזכיר לנו ולדורות הבאים

הנכם מוזמנים להוסיף חומרים (תמונות, זכרונות, דברי לוחמים ועוד) על מנת להביא לידי ביטוי את זכרונותינו, כחלק משימור הזיכרון האישי והקולקטיבי של כולנו.

למשלוח חומרים gevaf@netvision.net.il